Ausstellung DrGollwitzer LRA 20220705_171548 bea kl